Dezinstalacja programu PITy 2012:

Z menu Start
1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań.
2. Wybrać grupę "PITy"
3. Wybrać "Deinstalacja programu PIT 2012"
4. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, potwierdzić chęć odinstalowania programu, klikając OK.
5. Program PITY 2012 zostanie usunięty z dysku komputera.

Z Panelu Sterowania
1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań.
2. Wybrać Panel Sterowania.
3. W Panelu sterowania wybrać "Odinstaluj program" (Windows 7) lub "Dodaj lub usuń programy" (Windows XP).
4. Wybrać z listy zainstalowanych programów "PITy 2012" i kliknąć "Odinstaluj" (Windows 7) lub "Usuń" (Windows XP).
5. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, potwierdzić chęć odinstalowania programu, klikając OK.
6. Program PITY 2012 zostanie usunięty z dysku komputera.

Powrót do strony głównej