PIT 36

Program PITy 2017:

- pozwala wypełnić wszystkie formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z wszystkimi powiązanymi załącznikami,

- weryfikuje poprawność wprowadzanych danych i sugeruje poprawki,

- dysponuje narzędziem Kreator PIT, które pozwala sporządzić zeznanie użytkownikom, nie dysponującym wiedzą na temat rodzajów formularzy i ich przeznaczenia,

- pozwala przesyłać formularze przy użyciu systemu e-Deklaracje,

- umożliwia drukowanie przelewów do opłacania należnych podatków,

- zawiera pomoc, która objaśnia szczegółowo proces wypełniania i przesyłania zeznania PIT.

Na wypełnienie i złożenie deklaracji PIT-36 masz czas do 30 kwietnia!
jak wypełnić PIT